logo
Bize Yazın

Taşıma ve Servis imkanı

Kurumumuz tarafından uygun şartlarda ve ücretsiz servis imkanı sunulmaktadır.

Özel Limon Ağacı ve Rehabilitasyon Merkezi

5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanuriun 3 üncü maddesinde “Erişilebilirlik: Binaların, açık alanların, ulaşım ve bilgilendirme hizmetleri ile bilgi ve iletişim teknolojisinin, engelliler tarafından güvenli ve bağımsız olarak ulaşılabilir ve kullanılabilir olması” olarak tanımlanmaktadır. Anılan Kanun’un geçici 3 üncü maddesinde, “…7/7/2018 tarihine kadar, servis taşımacılığı yapan gerçek ve tüzel kişiler, engelli personel veya öğrenciye talep halinde erişilebilir taşıma hizmetini sağlamakla yükümlüdür. Bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarihten sonra üretilen şehirler arası ve uluslararası yolcu taşımacılığı ile servis ve turizm taşımacılığı yapan araçlar dışında şehir içi yolcu taşıma hizmeti yapan araçlardan erişilebilir olmayanlara yolcu taşıma hizmeti için yetki belgesi, izin ve çalışma ruhsatı verilmez…. “hükümleri bulunmaktadır.

Time Location
07:00 Fenn school
07:15 128 main street
07:25 Main street and cottage
07:28 Bartlett Hill rd & Monument St
07:30 Alcott elementary school
07:35 Main street and cottage
07:45 ED School
Time Location
07:00 Fenn school
07:15 128 main street
07:25 Main street and cottage
07:28 Bartlett Hill rd & Monument St
07:30 Alcott elementary school
07:35 Main street and cottage
07:45 ED School
Time Location
07:00 Fenn school
07:15 128 main street
07:25 Main street and cottage
07:28 Bartlett Hill rd & Monument St
07:30 Alcott elementary school
07:35 Main street and cottage
07:45 ED School
Time Location
07:00 Fenn school
07:15 128 main street
07:25 Main street and cottage
07:28 Bartlett Hill rd & Monument St
07:30 Alcott elementary school
07:35 Main street and cottage
07:45 ED School
Time Location
07:00 Fenn school
07:15 128 main street
07:25 Main street and cottage
07:28 Bartlett Hill rd & Monument St
07:30 Alcott elementary school
07:35 Main street and cottage
07:45 ED School
Open chat
Yardım İster misiniz?
Merhaba
Yardım İster misiniz?