logo
Bize Yazın

Dil ve Konuşma Bozuklukları Destek Eğitim Programı

Bireyin sözel, sözel olmayan veya grafik sembol-işaret sistemlerini kullanarak iletişim kurma (alma, gönderme, işlemleme, kavramaanlama) yetisinde kişisel, sosyal, eğitim ve iş hayatını etkileyen yetersizliklerdir. Bu yetersizliklerde işitme, dil ve konuşma süreçleri hafif düzeyden çok ağır düzeye yayılan gelişimsel ya da edinilmiş (sonradan ortaya çıkan) olarak etkilenebilir. Bu yetersizlikler belirli bir tıbbi nedene dayalı olabileceği gibi belirli bir nedene bağlı olmayabilir ve/veya çeşitli özür gruplarına ikincil
olarak eşlik edebilir. Dil ve konuşma güçlükleri ana hatlarıyla beş alt grupta modüler olarak toplanmıştır:

Eğitim Verdiğimiz Tanı Grupları

1. Konuşma Sesi Bozuklukları (artikülasyon ve fonolojik bozukluk)
2. Akıcılık (Kekemelik ve Hızlı Bozuk Konuşma)
3. Ses Bozuklukları
4. Gelişimsel Dil Bozuklukları
5. Edinilmiş Dil Bozuklukları
6. İkincil Dil Bozuklukları
7. Gecikmiş Dil ve Konuşma

Open chat
Yardım İster misiniz?
Merhaba
Yardım İster misiniz?