logo
Bize Yazın

Özgül Öğrenme Güçlüğü Nedir?

Özgül öğrenme güçlüğü; genetik ve çevresel faktörlerden kaynaklandığı varsayılan, nörobiyolojik temelli bir durumdur. Çoğunlukla ilkokula başlandığı zaman akademik becerilerin akranlardan geride olmasıyla fark edilmekte ve tanılanmaktadır. Ülkemizde genellikle ilkokul 1. Veya 2. Sınıfta ÖÖG tanılanmaktadır fakat yapılan araştırmalar tanılama ve müdahaleye başlamada en etkili zamanın 60 – 72 ay arasında olduğunu ortaya koymaktadır.

Disleksi, diskalkuli ve disgrafi olmak üzere özgül öğrenme güçlüğünün üç alt çeşidi vardır.

Özgül Öğrenme Güçlüğü Belirtileri Nelerdir?

 • Akademik becerilerin öğrenilmesinde güçlük yaşama.
 • Okulöncesi becerilerde kavramları karıştırma. (Örneğin; mavi renge sarı, üçgene daire diyebilme veya ritmik saymada sayıları atlayarak sayma gibi)
 • Çok fazla dışa dönük ya da içine kapanık kişilik özellikleri sergileme.
 • Sıralı ezber gerektiren kavramları ezberlemede güçlük yaşama.
 • Görsel dikkat ve görsel ayırt etme de sorunlar yaşayabilme
 • İşitsel dikkat ve işitsel ayırt etme de sorunlar yaşayabilme
 • Duyusal işlemleme hızında yavaşlık
 • Konuşmanın gecikmesi veya diğer konuşma bozukluklarının eşlik edebilmesi
 • Psikomotor becerilerde akranlarına göre gerilik yaşayabilme
 • Lateralleşme çalışmalarında, mekansal uzamsal ilişki kurmada ve yer yön kavramlarında güçlük yaşama.
 • Öğrenme stratejilerini, kendi kendine ders çalışma sistemini geliştirememe.

Özgül Öğrenme Güçlüğünde Nasıl Çalışılmalıdır?

Özgül öğrenme güçlüğünde en etkili müdahale erken müdahaledir. Bireyin yaş gelişimine göre güçlü ve zayıf olduğu bütün gelişim alanları tespit edilerek bireye görelik esasına dayalı bir program ve müdahale yöntemleri seçilmelidir. Uygun çevre ve koşullar sağlanarak uygulanan nitelikli bir eğitim programı özgül öğrenme güçlüğünde başarıyı da beraberinde getirmektedir.

Merkezimizde “tek beden kıyafet herkese uygun değildir” anlayışı ile her öğrenciye uygun yöntem ve teknikler seçilerek, multidisipliner bakış açısı ile eğitim süreci planlanmakta ve yürütülmektedir.

Open chat
Yardım İster misiniz?
Merhaba
Yardım İster misiniz?