logo
Bize Yazın

YAYGIN GELİŞİMSEL BOZUKLUKLAR

Yaygın gelişimsel bozukluklar (YGB), sosyalleşme ve iletişim gibi çoklu temel fonksiyonların gelişmesinde çeşitli sorunları kapsayan beş temel bozukluğu içeren psikiyatrik bir tanı grubudur.

Bu grupta yer alan bozuklukların en çok bilineni Otizmdir, diğerleri, Rett Sendromu, Dezintegratif Bozukluk, Asperger sendromu ve Atipik Otizmdir.

Otizm Spektrum Bozukluğu (OSB) Nedir?

Otizm spektrum bozukluğu, doğuştan gelen ya da yaşamın ilk yıllarında ortaya çıkan karmaşık bir nöro-gelişimsel farklılıktır. Otizmli bireylerin en temel özelliği iletişim kurmada zorlanma, sosyal ilişkilerde zayıflık ve problem davranışlarla baş etmede güçlük yaşamasıdır. Bu bireylerde yaşamın ilk yıllarından itibaren gelişimsel farklılıklar söz konusu olabilmektedir.

Otizm Açısından Değerlendirme Yapmak Gerekir

Open chat
Yardım İster misiniz?
Merhaba
Yardım İster misiniz?