Fizyoterapi

Limon Ağacı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi

Fizyoterapi

Fizyoterapi ve rehabilitasyon; bireyin doğuştan veya sonradan, herhangi bir nedenle oluşan kalıcı veya geçici yetersizliklerinin değerlendirilip, kaybedilmiş bazen de sınırlanmış olan fonksiyonel kapasitesinin belirlenerek tedavi edilmesini, psikolojik sosyal mesleki açıdan da desteklenerek günlük yaşamda olabilecek en yüksek seviyede bağımsız duruma gelmesini sağlamak için kişiye özel belirlenilen tedavi programının fizyoterapist tarafından uygulanılmasıdır.

Kurumumuzda Fizyoterapi ve Rehabilitasyon programına dahil edilen hasta grupları;

 • Çoklu Skleroz
 •  Ortopedik Bozukluklar
 •  Stres Yaralanmaları
 •  Duyusal Algı Problemleri
 •  Serebral Palsi (Beyin Felci)
 •  Mental Motor Retardasyon (MMR)
 •  Konjenital (Doğuştan) Anomaliler
 •  Spina Bifida (Omurga ayrıklığı ya da açıklığı)
 •  Periferik Sinir Yaralanmaları (Brakial Pleksus)
 •  Ameliyat Öncesi ve Sonrası Rehabilitasyon
 •  Kas hastalıkları (Duchenne Muskuler Distrofi, SMA vb.)
 •  Genetik Sendromlar (Down Sendromu, Redd Swndromu vb.)

                     

 •  Skolyoz, Kifoz
 •  Yutma Sorunları
 •  Beslenme Sorunları
 •  El ve Kol Yaralanmaları
 •  Yardımcı Cihaz Kullanımı
 •  Kırık Sonrası Rehabilitasyon
 •  Ayak ve Bacak Yaralanmaları
 •  Tekerlekli Sandalye Kullanımı
 •  Juvenil Artrit (Eklem iltihabı)
 •  Günlük Yaşam Rehabilitasyonu Aktiviteleri
 •  Osgood-Schlatter Hastalığı (Çocukluk çağı diz ağrıları)
 •  Nörolojik Hastalıklar (MS, Hemipleji-İnme, Parkinson vb.                                                                                                                                                                                            

  Kurumumuzda uygulanılan Fizyoterapi ve Rehabilitasyon teknikleri;

 •  Vojta Yöntemi
 •  Beslenme Terapisi
 •  Egzersiz Tedavisi
 •  Temel İşaret Dili
 •  Geliştirici İletişim
 •  Ortez / Protez Eğitimi
 •  Manuel Terapi Teknikleri
 •  Kinesiotaping (Bantlama)
 •  Nörogelişimsel Tedavi Tekniği (Bobath)
 •  PNF (Proprioseptif Nöromuskuler Fasilitasyon)
 •  Duyusal Entegrasyon
 •  Ağız-Motor Müdahaleleri
 •  Yürüme Analizi ve Eğitimi
 •  Pragmatik / Sosyal Beceri Eğitimi
 •  Günlük Yaşam Eğitiminin Etkinlikleri   

Bunlara ek olarak fizyoterapistler tarafından önerilen; ev egzersiz programı, aile eğitimi, gerekli ergonomik düzenlemeler, uygun sportif faaliyetlere yönlendirme, gerekli olduğu durumlarda uzman hekim ve hastane koordinasyonu sağlanması, psikolog eşliğinde ziyaretler gibi hizmetler de kurumumuzda yer almaktadır.